Selecteer een pagina

Sanneke Vermeulen.

Wethouder gemeente Roosendaal

Ik ben enorm vereerd dat ik de gemeente waar ik geboren en getogen ben als wethouder nóg mooier, fijner en veiliger mag maken. Als wethouder economie, mobiliteit, sport, citymarketing en vergunningen zijn er veel mooie uitdagingen. Dit wil ik graag samen met jou, zij aan zij, oppakken. Laten we samen het verschil maken voor Roosendaal en haar mooie dorpen. Ben jij benieuwd hoe ik onze gemeente wil gaan verbeteren? Neem een kijkje op mijn website en ontdek het.

 

Zeg wat je doet,
doe wat je zegt

De komende jaren ga ik strijden voor een aantrekkelijk Roosendaal voor jong tot oud en waar we ruimte creëren voor ondernemers om écht te kunnen ondernemen. Ook wil ik dat inwoners niet alleen veilig van A naar B komen, maar zich ook veilig voelen in het verkeer.

Kortom, ik sta voor een Roosendaal waar we trots op zijn én blijven.

Dit ben ik…

 Mijn naam is Sanneke Vermeulen, 29 jaar. Ik ben geboren en getogen in Roosendaal. Mijn opleidingsachtergrond is in Bedrijfscommunicatie -en Digitale Media (MSc). Voordat ik in het bedrijfsleven ben gaan werken, was ik topsporter (A-status bij NOC*NSF) in judo. Ik heb meegedaan aan de Paralympische Spelen in Beijing (2008) waar ik een bronzen medaille heb behaald.

Op dit moment ben ik werkzaam in de energiesector als projectmanager ICT bij netbeheerder Enexis Groep. Naast mijn werk ben ik ondernemer. Sinds april 2017 heb ik mijn hobby bierbrouwen voortgezet door mijn eigen biertjes op de lokale commerciële markt te verkopen. In mijn vrije tijd vind ik het erg leuk aan een pubquiz mee te doen of een leuk bordspel.

 

 

Standpunten

Iedereen moet veilig zijn en zich veilig voelen

Dit heeft mijn prioriteit. Op straat en in
de wijken. Samen met de politie, BOA’s
en de buurtpreventie strijden wij tegen
overlast en (drugs) criminaliteit. Ik
ga voor een Roosendaal waar
iedereen veilig is en zich veilig voelt.
In de aanpak van criminaliteit kiezen
wij voor preventie waar mogelijk en
repressie waar noodzakelijk. Verder ben ik een sterk voorstander van de gedachte ‘voorkomen is beter dan genezen’. Met andere woorden: we moeten intensief proberen te voorkomen dat jongeren op het verkeerde pad terechtkomen. Het laatste wat we willen is dat zogenaamde ‘kleine jongens’ zoals drugskoeriers, loopjongens en jongeren die op de uitkijk staan, definitief worden opgenomen in het criminele circuit.
 

Meer woningen voor starters, middeninkomens en senioren

Om wonen voor iedereen bereikbaar te maken, is een groot en gevarieerd woningbouwprogramma nodig van huur- en koophuizen, in stad en dorpen. Stads- en dorpsuitbreiding zijn daarbij allerminst taboe, gezocht moet worden naar geschikte nieuwe bouwlocaties. Wellicht moet het gemeentebestuur zelfs een actieve rol nemen in de ontwikkeling van projecten. Mogelijkheden om binnen de bestaande kernen te bouwen (‘inbreiding’) moeten optimaal worden benut.

Bij alle ruimtelijke plannen moet zoveel mogelijk rekening worden gehouden met de belangen van verschillende bevolkingsgroepen: van jong tot oud, van huurder tot koper, van tijdelijke inwoners (studenten, arbeidsmigranten) tot permanente vestigers. Een goed voorbeeld is de ontwikkeling van Stadsoevers. Wonen in Roosendaal moet betekenen dat voor alle fasen van je leven voorzieningen aanwezig zijn. Voor jongeren die hulp behoeven, voor senioren voor wie het huis te groot is, voor kwetsbaren, zoals mensen met een beperking. En voor wie de weg niet kan vinden in het stelsel van speciale voorzieningen, is er ondersteuning. De overheid kan daarbij een handje helpen.

Keihard aanpakken van hardrijders

Criminaliteit wordt hard aangepakt, voor huftergedrag is geen plaats. Wegen die leiden tot extreem rijgedrag,
worden waar nodig aangepast om de
overlast te beperken voor onze
inwoners. Hardrijders vormen een grote
ergernis in onze gemeente, ook voor mij. Dit moet stoppen.

Schone wijken en dorpen

Een veilige gemeente is een schone
gemeente. Helaas zie ik regelmatig parkeerplaatsen bezaaid met rotzooi liggen. Ik streef ernaar dat hondenpoep, zwerfvuil,
vuilnis rondom afvalcontainers, graffiti
en andere overlast worden aangepakt
en vernielingen snel hersteld. En dat de kosten
hiervan worden verhaald op de veroorzaker.

Energie moet duurzamer

Vanuit mijn werk bij Enexis Groep zie ik dagelijks hoe belangrijk het is om te verduurzamen. Dit vraagt wel om
verstandige keuzes. Ik wil dat verduurzaming betaalbaar blijft voor gezinnen en ondernemers. Verrommeling van het landschap willen wij tegengaan en draagvlak onder onze inwoners is erg belangrijk. Zo zijn we tegen uitbreiding van zonneweides en fel tegen windmolens. Wij gaan voor het plaatsen
van zonnepanelen op de daken van huizen en bedrijven.

In de politiek…

Al van jongs af aan ben ik geïnteresseerd in de landelijke én lokale politieke. Ik was 22 toen de kans zich voordeed om lid te worden van de steunfractie, waar ik de gemeenteraadsleden mocht adviseren over diverse onderwerpen. Niet veel later maakte ik de stap naar duo-raadslid, waardoor ik ook mijn mening mocht geven in verschillende commissies.

Sinds de gemeenteraadsverkiezingen van 2018 – waar ik voor het eerst op de lijst stond – mag ik namens de VVD de inwoners van mijn geboortestad Roosendaal vertegenwoordigen. Een enorme eer! Naast mijn portefeuilles ‘veiligheid’, ‘duurzaamheid’, ‘sport’ en ‘jeugd’, heb ik me de afgelopen jaren intensief beziggehouden met bestuurlijke ontwikkeling en subsidies.

 

 

Sanneke in gesprek met… 

Starter Suzie

BOA Jackie

Familie de Waal

Klaar voor vernieuwing?

Steun Sanneke

Roosendaal blijft goed, wordt beter.

Ik zet mij graag in voor Roosendaal. De wereld om ons heen verandert niet door te roepen langs de zijlijn. Als je iets wilt bereiken, dan moet je hiervoor gaan en keihard voor knokken. De liberale waarden van eigen verantwoordelijkheid, sociale rechtvaardigheid en gelijkwaardigheid staan bij mij zeer hoog in het vaandel.

In het nieuws

Interview in podcast Het Fractiehuis

Jongste en eerste vrouwelijke lijsttrekker VVD Roosendaal

Expeditie Toegankelijkheid

Fietslampjesactie voor scholieren

Vergeet niet te stemmen!

De provinciale staten -en waterschapsverkiezingen 2023 op woensdag 15 maart 2023 komen eraan.
Je mag dan jouw stemrecht laten gelden.
Zie hieronder hoelang het nog duurt voordat jij kunt gaan stemmen.

Dag(en)

:

Uur(s)

:

Minute(s)

:

Second(s)

Neem contact op met Sanneke